ALUFONCA

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Alufonca

NOVEDADES EN INSTALACIÓNS DE CALDEIRAS DE GAS

Con relación á consulta feita á Dirección Xeral respecto á caldeiras estancas/de condensación que aspiraban o aire do propio local, a contestación recibida informa de que está prohibida a instalación de ditos aparatos baixo esas condicións. Polo tanto, absterse de colocar caldeiras tomando o aire do propio local porque vos poden precintar o aparato.