ALUFONCA

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Alufonca

CONCLUSIÓNS DA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA

A Xunta Directiva de ALUFONCA trala asamblea do 26 de Abril quedou como segue:

Presidente - D. Daniel Rois Trastoy

Vicepresidente - D. Fernando Fernández Fernández

Tesoureiro - D. Jose Antonio Rodríguez Fernández

Contador - D. Santiago Rois Trastoy

Vocais zona Lugo - D. Pedro Álvarez López

Vocais zona centro - D. José Blas Pardo Fernández e D. José Osorio Rancaño

Vocais zona norte - D. José Veiga Golpe e D. Francisco Lestegás Alonso

Vocais zona sur - D. Vicente Diéguez Simón