ALUFONCA

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Alufonca

MODIFICACIÓNS INTRODUCIDAS POLO RD 238/2013

Informámosvos que según as novas modificacións no RITE, introducidas polo RD 238/2013 os rendementos das caldeiras terán que ser como indican as seguintes táboas:

TÁBOA DE RENDEMENTOS OBRIGATORIOS

taboa de valores para os rendementos de novas instalacións

Formulación dos rendementos de novas instalacións

Táboa de rendementos para reformas

Formulacións para os rendementos de reforma